Dialysewijzer

De dialysewijzer is bedoeld voor dialysepatiënten van Diapriva, maar ook voor hun familieleden en andere belangstellenden. Door middel van de dialysewijzer willen wij u op de hoogte brengen van de gang van zaken bij Diapriva. Wij raden u aan dit document Dialysewijzer Diapriva eens op uw gemak door te nemen. Op deze manier hopen wij een aantal vragen te beantwoorden en onduidelijkheden voor u weg te nemen.

Download hier de Dialysewijzer Diapriva

Leven met dialyse

Zoveel mogelijk het gewone leven laten doorgaan

Er zijn in Nederland zo’n 60 duizend mensen met een lichtere of zwaardere vorm van nierschade. Op termijn raken velen daarvan aangewezen op een dialysebehandeling. Wat betekent dat? Hoe werkt zo’n dialyse en hoe ziet het dagelijkse leven er dan uit? Hieronder leest u precies hoe Diapriva probeert uw leven zo aangenaam mogelijk te houden en probeert in te passen in het leven dat u gewend bent.

Voor de dialyse

Als je nierfunctie beneden de tien procent komt, dan moeten je nieren geholpen worden. Dialyse kan er dan voor zorgen dat je met je leven verder kan gaan. Er zijn dan drie mogelijkheden: hemodialyse, buikdialyse of transplantatie. Ongeveer de helft van de dialysepatiënten staan op de wachtlijst voor transplantatie. De wachttijd daarvoor is tussen de vier en vijf  jaar. Tot die tijd is er hemodialyse, die plaatsvindt bij een centrum als Diapriva, en er is buikdialyse, die u zelf thuis uitvoert. Sommige patiënten blijven aangewezen op dialyse. In uitzonderlijke  gevallen, waarbij gekozen wordt voor de kwaliteit van het leven, wordt er gestopt met dialyse. In dat geval wordt u op de meest waardige manier begeleid. Bijvoorbeeld met het weghalen van vocht en met andere begeleiding.

Hemodialyse

Bij blijvende nierklachten verwijst de nefroloog (de nierarts, de internist die gespecialiseerd is in nieren) vaak door voor hemodialyse bij een centrum zoals Diapriva. Hierbij wordt bloed gefilterd door een kunstnier. Patiënten die wij mogen verwelkomen, leiden we eerst rond en vervolgens bekijken we welke dialyseschema het beste zou passen bij de patiënt. Dat nemen we zeer serieus. Als u drie keer in de week zo’n vier a vijf uur aan een apparaat ligt, grijpt dat behoorlijk in op uw leven. Gezocht wordt naar de manier waarop uw leven zo gewoon mogelijk door kan gaan. Vaak doen we dat in samenwerking met maatschappelijk werk.

Starten van de behandeling

Bij een behandeling hier worden vooraf veel praktische zaken geregeld. Bijvoorbeeld het vervoer. Sommige patiënten komen met eigen vervoer, maar in de meeste gevallen is de taxi de beste uitkomst. Het secretariaat neemt dan contact op met de  ziektekostenverzekeraar die voor u een taxi regeld. Ook de rest wordt verzorgd. Zeker de eerste paar keren lijkt de behandeling ingewikkeld. U krijgt te maken met een uitgebalanceerde medicatie, met machines die u niet kent en met een computersysteem die uw behandeling analyseert. Plezierig is dan dat u uw eigen nefroloog regelmatig op zaal tegenkomt. Deze arts zorgt er, naast de verpleging, voor dat uw behandeling in goede banen wordt geleid.

Zorgcoördinator

Iedere patiënt die we hier ontvangen krijgt een eigen verpleegkundige die de eerste paar keer bij u komt zitten om te zorgen dat al uw vragen worden beantwoord. Deze verpleegkundige neemt ook een vragenlijst (anamnese) met u door. Hieruit volgt een plan van aanpak die precies is afgestemd op uw situatie. Dit zogenaamde verpleegplan houdt ook rekening met speciale diëten voor bijvoorbeeld diabetes patiënten. U kunt bij alles meekijken en zo zelf een oogje in het zeil houden. Ook familieleden kunnen dat. Tenminste, als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

De feitelijke dialyse

Bij een dialyse wordt 250 a 400 ml bloed per minuut gezuiverd. Dat gaat dus heel snel. Dat kan allemaal door het aanbrengen van een zogenaamde shunt. Een normaal bloedvat is hiervoor ongeschikt omdat deze snel beschadigd raakt. Ook is een normaal bloedvat te klein waardoor er te weinig bloed doorheen kan stromen. Een shunt maakt het mogelijk een dialysemachine aan te sluiten op de bloedbaan van de patiënt waardoor er in ca. vier uur zo’n veertig a zestig liter bloed doorheen kan stromen. Onze verpleegkundigen zijn zeer bedreven in het aanprikken van zo’n shunt waardoor u er nauwelijks last van heeft. Sommige patiënten moeten zich over hun angst voor naalden heen zetten, maar de wetenschap dat de shunt een levenslijn is, helpt die angst te overkomen.

Tijdens de dialyse

Het centrum staat open voor alle vrienden en familie die u graag wilt ontvangen tijdens de behandeling. Dat maakt de behandeling vaak wat gezelliger. Elke week zit u immers een paar keer een paar uur lang in een comfortabele stoel waarin u kunt slapen, lezen, televisie kijken of radio luisteren, bellen en internetten of bijvoorbeeld uw werk doornemen. Tussendoor krijgt u twee keer iets te drinken of te eten. Dat kan een snack zijn, brood of een warme maaltijd. Onze keukenassistenten maken iets klaar dat geheel past bij uw verpleegplan.

De dagelijkse gang

Elke behandeling begint met het wegen waarbij u gebruik maakt van uw eigen sleutel. Op deze sleutel, een soort geheugenstick, staat u persoonlijke identificatie, waardoor de computer weet wie waar zit. Vervolgens gaat u naar uw eigen locker waar u uw eigen deken, sloffen, klemmetjes etc. in kunt leggen. Vervolgens neemt u plaats in de wachtkamer waar vandaan u dan wordt opgehaald als uw stoel op zaal gereed is. Als u op uw stoel zit, sluit een verpleegkundige u aan en wordt de dialyse machine ingesteld op het voor u uitgewerkte behandelplan.  Door een andere verpleegkundige wordt een tweede controle uitgevoerd zodat eventuele fouten gelijk gecorrigeerd kunnen worden. Daarna begint de dialyse. Als die vervolgens klaar is, worden de naalden eruit gehaald en moet de shunt een paar minuutjes afgedrukt worden tot het bloeden is gestopt. Daarna wordt de bloeddruk gemeten en wandelt u naar de weegschaal om te kijken of het streefgewicht is gehaald. Dan is het klaar en is het wachten op de taxi. Direct na de dialyse voelt u zich vaak nog wel wat moe, maar de volgende dag bent u meestal helemaal opgefrist.

Dag of nachtdialyse?

Veel mensen vinden het fijn om in hun eigen bed te slapen. Voor veel anderen, vooral patiënten die overdag werken, is de nachtdialyse vaak een uitkomst. ’s Avonds tussen negen en twaalf uur wordt u dan aangesloten en de volgende dag, tussen vijf en acht uur, wordt u weer afgesloten. In de tussentijd kunt u lekker slapen. De nachtdialyse gaat wat geleidelijker dan de dagdialyse waardoor de patiënt zich vaak overdag gelijk al wat frisser voelt. Zeker als u in de tussentijd goed geslapen heeft. U heeft een eigen kamer met voor elke patiënt schone lakens, een eigen wc, douche, televisie en internetaansluiting. Het licht kan uit wanneer u wilt. Er vindt ’s nachts geen bloeddrukcontrole plaats en de controlepost is centraal. In deze controlepost zitten de verpleegkundigen die de dialysemachines op afstand bewaken. Er is geen cameratoezicht en dus alle privacy die u wenst. Voor uitgebreide informatie zie het Document Nachtdialyse bij Diapriva.

HDF Online

De laatste tijd wordt er door veel artsen een nieuwe behandeling toegepast, de zogenaamde NachtHD behandeling. Patiënten met onrustbenen of andere complicaties kunnen geholpen zijn met deze relatief nieuwe behandeling. Bij Diapriva is deze behandeling mogelijk.

In het buitenland

Er is veel mogelijk om uw gevoel voor vrijheid zo groot mogelijk te maken. We kijken met u mee waar u dialyse in het buitenland kunt uitvoeren als u met vakantie wilt gaan. En voor een langdurige verblijf in bijvoorbeeld Suriname zijn er ook allerlei mogelijkheden. Als de patiënt medisch stabiel is, is er veel mogelijk.

Begeleiding

Medisch maatschappelijk werk Diapriva

ls u een nieraandoening heeft, en daarvoor een dialysebehandeling moet ondergaan, kunt u naast lichamelijke klachten, ook persoonlijke klachten ervaren. Deze klachten kunnen psychisch, relationeel, sociaal of maatschappelijk van aard zijn en kunnen een bron van stress vormen.  Het medisch maatschappelijk werk van Diapriva, richt zich op het verminderen van deze stressbronnen, en het versterken van krachtbronnen.

Werkwijze

Iedere nieuwe patiënt bij Diapriva, krijgt een gesprek aangeboden met een medisch maatschappelijk werker. In dit gesprek maakt u nader kennis.  De medisch maatschappelijk werker geeft u hierin ook informatie en voorlichting over het aanbod en de werkwijze van het medisch maatschappelijk werk binnen Diapriva. Uitgangspunt in het contact met medisch maatschappelijk werk is, dat de gesprekken zijn gericht op het behoud (en de versterking) van uw zelfstandigheid, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met uw persoonlijke behoefte(n).  Indien wenselijk (en mogelijk), betrekken wij uw sociale omgeving binnen de hulpverlening.

Psychosociale hulp en praktisch/materiële hulp

De hulp – en dienstverlening van het medisch maatschappelijk werk is te onderscheiden in psychosociale hulp en praktisch/materiële hulp en bestaat (ondermeer) uit:

  • Begeleiding bij de verwerking en acceptatie van uw nieraandoening en de daaruit voortvloeiende veranderingen voor uw dagelijks leven;
  • Ondersteuning bij de verwerking van slecht nieuws;
  • Begeleiding bij het leren omgaan met de diverse gevoelens die uw nieraandoening/behandeling bij u kunnen oproepen;
  • Het bieden van informatie,  advies en zo nodig bemiddeling bij de praktische gevolgen van uw nieraandoening/ behandeling;
  • Het helpen bij het leggen van contact met verschillende instanties.

Voorbeelden van vragen waarvoor u bij het medisch maatschappelijk werk van Diapriva terecht kunt, zijn:

  • Hoe ga ik om met de gevoelens die mijn aandoening/behandeling bij mij oproepen? (bijvoorbeeld: ongeloof, afhankelijkheid, angst of onzekerheid)
  • Hoe pas ik de dialysebehandeling in mijn leven in?
  • Van welke regelingen en voorzieningen kan ik gebruik maken?
  • Waar kan ik terecht als mijn problemen een meer specialistische aanpak vragen?

Privacy

De medisch maatschappelijk werker heeft geheimhoudingsplicht.

Contact

U kunt met het medisch maatschappelijk werk van Diapriva in contact komen via de arts of verpleegkundige, of door te bellen met het algemene telefoonnummer van Diapriva.

Diëtetiek

Voeding is belangrijk voor iedereen, het zorgt voor energie, voedingsstoffen en levert een bijdrage aan uw lichamelijke conditie. Bij een dialysebehandeling is voeding extra belangrijk, omdat u bepaalde voedingsstoffen extra nodig heeft of juist beter met mate kunt eten. Bij Diapriva is een diëtist aanwezig die u kan begeleiden en bij wie u uiteraard ook terecht kunt voor vragen of informatie rondom het dieet bij hemodialyse.

Adviezen en tips

De diëtist bij Diapriva is deskundig op het gebied van voeding en nierziekten. De behandeling van de diëtist is gericht op voeding, maar er wordt ook gekeken naar recente labwaarden en medicatie inname om zo een goed en compleet advies voor u te maken.  Er wordt wel eens gedacht dat de diëtist u allerlei producten gaat verbieden, integendeel! Tijdens gesprekken wordt gekeken naar mogelijkheden die passen bij u eetpatroon en de diëtist kan u helpen met het maken van de juiste keuzes. Iedereen heeft andere wensen en behoeften, waardoor er bij iedereen individueel bekeken wordt wat een geschikt eetpatroon is.

Voedingstoestand

Een belangrijk onderdeel van de voedingsbehandeling is dat er gekeken wordt naar uw voedingstoestand. De dialysebehandeling en gebruik van medicijnen kunnen tot gevolg hebben dat u zich minder fit voelt en klachten ervaart zoals misselijkheid, wat weer invloed heeft op uw eetlust. Het gevolg hiervan kan zijn dat u minder eet dan u nodig heeft en zo een tekort krijgt aan voedingsstoffen. Dit leidt weer tot een verminderde conditie en afbraak van spiermassa. De diëtist zal regelmatig samen met u bekijken hoe uw voedingstoestand is en met u behandeldoelen afspreken om te zorgen dat u spiermassa en conditie zo goed mogelijk behouden blijft.

Contact

Zodra u start met een dialyse behandeling bij Diapriva zal de diëtist op korte termijn bij u langs komen. Bij vragen kunt u terecht via telefoon nummer 020 30 11 950 of mailen naar dietetiek@diapriva.eu.

Patiëntenverenigingen

Zorgverzekeraars

Bij alle zorgverzekeraars zijn er contracten afgesloten voor dag dialyse en nacht dialyse voor het jaar 2020.

dagdialyse nachtdialyse
Agis/Achmea/Interpolis ja ja
AGIS Zorgverzekeringen ja ja
Avéro Achmea ja ja
Zilveren Kruis Achmea
(Ook de nieuwe therapie Zelfzorgdialyse)
ja ja
VRZ Zorginkoop ja ja
De Amersfoortse ja ja
Eno; Salland Zorgverzekeringen UA ja ja
ONVZ Ziektekostenverzekeraar ja ja
Zorg en Zekerheid ja ja
CZ/Deltaloyd/Ohra ja ja
CZ GRT/Z (CZ Groep Zorgverz) ja ja
Unive/VGZ/IZA/IZZ/Trias ja ja
NV Univé Zorg ja ja
Promovendum (VGZ-Caresco) ja ja
IZA Zorgverzekering NV ja ja
VGZ Zorgverzekeraar ja ja
Menzis/Anderzorg ja ja
Anderzorg ja ja
Menzis Zorgverzekeraar U.A. ja ja
ASR/de Amersfoortse/Ditzo ja ja
Caresq ja ja
DSW ja ja
Menu