Dag dialyse

Bij een dialysebehandeling die overdag plaatsvindt komt de patiënt afhankelijk van de nierfunctie twee of drie keer per week. De behandeling duurt gemiddeld vier uur. Diapriva biedt van ‘s morgens 08:00 uur tot ‘s avonds 20.30 uur de mogelijkheid om binnen een huiselijke sfeer met veel privacy te dialyseren. De dialyseafdeling beschikt over 20 stations. De dialyses worden uitgevoerd door ervaren dialyseverpleegkundigen. De medische zorg wordt in nauwe samenwerking met VU medisch centrum geleverd. Op de afdeling wordt u wekelijks door uw arts bezocht. Tijdens de wekelijkse ‘visite’ wordt de voortgang van de behandeling besproken, de bloeduitslagen worden doorgenomen en bent u in de gelegenheid om vragen te stellen. Uw behandelend arts zal regelmatig buiten de dialyses om een afspraak met u maken om uw algemene conditie te bespreken, eventuele transplantatiemogelijkheden te bespreken en ruimte te bieden voor persoonlijke vragen. Een impressie van een dag dialyse:

HDF Online
Behandelen met uiterst zuiver water. (Reversed osmose) HDF online is een andere benaming voor Hemodiafiltratie. De behandeling is een combinatie van Hemodialyse en Hemofiltratie. Bij HDF online wordt er ultra-puur ofwel steriel water tijdens de behandeling in de patiënt geïnfuseerd. Het water vermengt zich met het bloed en wordt vervolgens door de kunstnier geleid. Hier worden fosfaten en afval stoffen, waaronder afvalproducten van eiwitten, eruit gefilterd en het vocht verwijderd. Van de afvalstoffen wordt wel tussen de twintig en vijfentwintig procent meer dan bij reguliere hemodialyse er uit gefilterd. Het vermoeden is bovendien dat er bij HDF online niet alleen kleine maar ook middelgrote moleculen beter uit het bloed worden gefilterd. In een Nederlandse meer jaren studie, (de Contrast studie), wordt onderzocht, wat het effect van HDF online is op hart- en vaatziekten. Bovendien wordt onderzocht of de sterfte onder patiënten afneemt door HDF online. Verwacht wordt, dat zich minder cardiovasculaire aandoeningen zullen voordoen, omdat er bij HDF online minder neerslag is van fosfaten, uremische toxinen en β2 microglobulinen in de bloedvaten.

Frequente dialyse
Frequente dagelijkse hemodialyse van 2 uren per keer, 6 X per week bestaat ook tot de mogelijkheden. Hierbij komt de patiënt 6 X per week naar de kliniek voor een kortdurende behandeling van slechts twee uren. De 6 x 2 uren behandeling per week is effectiever dan de 3 X 4 uren per week. Tevens is deze methode beter voor de vochthuishouding en de daarmee samenhangende bloeddruk schommelingen. Deze behandeling is bij uitstek geschikt voor mensen die een actieve loopbaan of een actief sociaal leven hebben waarbij de aanwezigheid van de personen niet gemist kunnen worden op het werk of de Vereeniging.

Nacht dialyse

Op basis van eerdere ervaringen is bekend dat patiënten zich beter voelen als zij vaker en langer gedialyseerd worden. Om die reden biedt nachtelijke dialyse veel voordelen. Omdat er langer en vaker gedialyseerd word verminderen veel medische problemen en neemt de kwaliteit van leven toe. Vaak zijn er geen dieetbeperkingen meer en kan het gebruik van medicatie sterk worden verminderd. Een ander belangrijk voordeel is dat er niet meer overdag gedialyseerd hoeft te worden waardoor er meer tijd overblijft voor sociale activiteiten. Diapriva beschikt over een unieke accommodatie waarbij u op uw eigen kamer in alle privacy kunt dialyseren. Ook is het mogelijk samen met uw partner te overnachten in Diapriva. Een ervaren dialyseverpleegkundige helpt u indien nodig met aan- en afsluiten en is gedurende de hele nacht aanwezig om u de nodige bijstand te verlenen. Nachtelijke dialyse vindt meestal om de nacht plaats tussen 21:00 uur en 07:00 uur gedurende 8 uur.

Impressie van de nacht dialyse:

Hotel dialyse

Voor patiënten die een actieve methode van dialyseren prefereren, bestaat er de mogelijkheid om dit op de eerste verdieping van de kliniek te doen in aparte kamers.  Hierbij kan de  partner aanwezig zijn die u gezelschap houdt tijdens de behandeling.  (zie filmpje).

Tevens biedt deze methode voordelen voor mensen die nog een actieve loopbaan hebben en tijdens de dialyse hun werkzaamheden voort willen zetten. Men kan dan ongestoord telefoongespreken voeren, internetten (WIFI aanwezig) en eventueel overleg plegen met een zaken partner die op bezoek komt.

Impressie van onze hotel dialyse:

Thuis dialyse

Diapriva verzorgt ook thuisdialyse in samen werking Dianet dialyse centra uit Utrecht, gespecialiseerd in de thuisdialyse.  De patiënt blijft onder controle van onze nefrologen, het facilitaire gebeuren, alsmede verpleegkundige ondersteuning en de training van de aanstaande thuis dialyse patiënt wordt door Dianet verzorgd. Mocht er door omstandigheden geen mogelijkheid bestaan om thuis de behandeling voor te zetten, dan komt de patiënt  terug op het centrum, waar zijn behandeling wordt voortgezet, tot dat de patiënt weer in staat is thuis de behandeling te hervatten.

Leven en werken

WERKEN VAN 9 TOT 9 EN OOK (NOG) DIALYSEREN
Voor veel mensen stort de wereld in als ze te horen krijgen dat ze drie keer in de week een paar uur moeten dialyseren. Hoe breng je daar de puf voor op en hoe kun je dat nu combineren met je werk? Bij Diapriva kun je kiezen voor een eigen kamer en met een laptop op schoot, heel gefocust, aan het werk zijn. Hier het anonieme verhaal van een echte ondernemer die tijdens het dialyseren gewoon aan het werk is.
“Vanaf mijn 21ste moest ik aan de nierdialyse. Ik ben nu 42. Voor mijn business hoef ik mijn verhaal niet zo aan de grote klok te hangen, maar mijn verhaal over hoe ik leef én werk met dialyse, vertel ik graag. Van de vijf dagen in de week die ik werk, heb ik er drie van negen tot negen. Ik maak die lange dagen omdat ik dan aan de dialyse zit te werken. Drie keer in de week rijd ik naar Diapriva om van half vier tot half negen mijn dialyse te doen. Ik zit dan gewoon in mijn eigen kamer met de deur dicht. In mijn stoel kan ik dan heel gefocust werken met mijn laptop op schoot. Ik doe mijn e-mails, mijn conference calls, online meetings en werk aan documenten. Allemaal vanuit een kamer bij Diapriva.

Self-fulfilling prophecy
Ik ben jong voor mijzelf begonnen. In het begin gaf ik bij bedrijven computercursussen om geld te verdienen en zette in de rest van de tijd mijn bedrijf op. In de tussentijd kreeg ik mijn nieraandoening en moest ik aan de nierdialyse. Heel vervelend allemaal, maar ik moest door. Twee keer is er een transplantatie geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Nu wacht ik op een nieuwe technologie waardoor een transplantatie niet meer gepaard hoeft te gaan met afweerverschijnselen. Die techniek komt er nu aan. In de tussentijd is nierdialyse voor mij gewoon een onderdeel geworden van mijn werkweek. Alleen tijdens vakantie vind ik het vervelend, dan zit ik in een ander ritme. Maar als ik aan het werk ben, hoort het er gewoon bij. Sommige mensen denken bij een situatie zoals ik die heb dat ze dan niet meer kunnen werken, maar voor mij is het een kwestie van mindset. Want hoe je erover denkt is een self-fulfilling prophecy ook. Als je denkt dat je niet meer kan werken, dan is dat zo, maar als je denkt dat je dat wel kunt, dan kun je het ook.

Dialyseren over de hele wereld
Inmiddels zijn we flink gegroeid en zitten de meeste klanten in Noord Amerika en de rest van de wereld. Voor mijn reizen boek ik of mijn secretaresse de vliegticket en het hotel en zelf reserveer ik dan een dialysecentrum ter plaatse. Ik hoef dan niet precies te weten of daar alles goed geregeld is, want ik weet: binnen 24 uur kan ik weer in Nederland zijn, bij Diapriva. Heel bewust dialyseer ik niet thuis, maar bij het dialysecentrum. Niet alleen weten ze daar waar ze het over hebben, ik hou mijn dialyse en privé graag gescheiden. Thuis geniet ik van het leven met mijn vrouw en in het nierdialysecentrum heb ik mijn eigen kamer waar ik werk. Bij Diapriva is geen ziekenhuissfeer waardoor ik mij goed thuis voel. Op mijn kamer staat een comfortabele stoel en er is een goede internetverbinding. Er is TV en een plezierige sfeer. Als ik aankom, sluit ik zelf mijn computer aan en ik weet ook hoe de apparaten werken. Al snel komen dan de mensen van Diapriva de dialyse aansluiten en dan ga ik aan het werk. In de tussentijd controleer ik zelf mijn bloeddruk en andere functies. Ondertussen doe ik mijn e-mails, maak documenten en doe mijn belletjes en conference calls. Als je geconcentreerd aan het werk bent, gaat de tijd heel snel en voor je het weet ben ik klaar. Na 4,5 a 5 uur wordt het apparaat afgesloten en ga ik naar huis. Na zo’n dialyse voel ik mij altijd gelijk fris en kan ik er weer tegenaan.

Genieten van het werk en het leven
Mijn werk is echt mijn hobby en leven met dialysen gaat mij na twintig jaar nog steeds prima af. Het is een onderdeel van mijn werkweek. En het gaat heel goed met het bedrijf en misschien is het succes ook nog wel een gevolg van mijn nieraandoening. Ik zet net een stukje meer door dan anderen. Verder geniet ik zoveel mogelijk van het leven. Ik sport twee tot drie keer in de week, ga regematig naar de sauna en ben gedurende het weekend totaal offline. Mijn computer en mijn telefoon staan dan uit en dan geniet ik met mijn vrouw van het leven. Ik vaar veel met ons sloepje, doe vaak weekendjes uit of kijk een weekendje films thuis. Een gewoon, goed leven eigenlijk.”

Zelfzorg dialyse

Sinds 2016 biedt Diapriva ook zelfzorgdialyse aan. Deze dialyse vindt plaats in een eenpersoonskamer in ons dialysecentrum, waar u de beschikking heeft over een TV, radio, telefoon en WIFI.

Waarom zelfzorgdialyse
Onderzoek heeft uitgewezen, dat een patiënt een behandeling als prettiger ervaart, wanneer deze meer betrokken is bij zijn/haar ziekteproces. Daarom biedt Diapriva zelfzorgdialyse aan. De eerste stap in dit proces is een uitgebreide opleiding door onze interne dialyseverpleegkundigen. Door het volgen van deze opleiding, die op maandag, woensdag en vrijdag wordt gegeven en ongeveer 3-6 maanden duurt, krijgt u meer inzicht in het ziekteproces en in het hoe & waarom van de dialysetherapie.

Na het volgen van de interne opleiding, voert u uw dialyse in ons centrum geheel zelfstandig uit, maar onze verpleegkundigen en technische dienst zijn altijd stand-by. Onze eenpersoonskamers voor zelfdialyse zijn tussen 08.00 en 21.00 uur toegankelijk en u kiest zelf het meest geschikte tijdstip.

Gemak voor u
Het belangrijkste voordeel van zelfzorgdialyse is natuurlijk de vrijheid om zelf een tijdstip van dialyse te kiezen. Bijvoorbeeld altijd aan het begin van de dag, aan het einde van de middag of juist ’s avonds. Aan u de keuze.

Doordat u, na het volgen van uw opleiding, uw dialysebehandeling bij Diapriva uitvoert, kunt u bij eventuele problemen of advies altijd een beroep blijven doen op onze verpleegkundigen. U staat er dus nooit alleen voor. Ook als er onverhoopt technische problemen met uw dialysemachine zijn, staat onze technische dienst paraat.

U dialyseert op een rustige eenpersoonskamer met radio, televisie en WIFI. Hier kunt u desgewenst tijdens de dialyse (eenvoudige) administratieve werkzaamheden uitvoeren. Tijdens de dialyse kunt u natuurlijk ook kosteloos gebruik maken van de keukenfaciliteiten van Diapriva.

Van zelfzorg- naar thuisdialyse?
Het is geen automatisme, maar zelfzorgdialyse kan uw opstap vormen naar thuisdialyse. Waar u bij thuisdialyse zelf verantwoordelijk bent voor de comfortabele stoel en voorraadbenodigdheden voor dialyse en machine (denk ook aan (opslag)ruimte), steunt u bij zelfzorgdialyse altijd op de facilitaire en verpleegkundige zorg van Diapriva.

Maar wanneer u meer en meer vertrouwd raakt met het zelfstandig uitvoeren van dialyse, kan de stap naar thuisdialyse eenvoudig zijn. Waarmee u in uw huiselijke omgeving nog meer vrijheid heeft om zelf het tijdstip van dialyse te kiezen.

Menu