Diapriva Dialyse Centrum Amsterdam

Bij Diapriva is optimale kwaliteit altijd het uitgangspunt. Optimale kwaliteit beantwoordt in elk geval aan de medische, waar mogelijk evidence based standaarden voor diagnose en behandeling. De keuzes die gemaakt worden in de uitvoering van de dialysebehandeling zijn gericht op de hoogst haalbare kwaliteit van leven en een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de patiënt. Goede voorlichting stelt de patiënt in staat te participeren in de behandeling en daarin eigen keuzes te maken.

Bekijk hier de video van Diapriva. Deze is gemaakt door  Rtl4 Medical Travel, deze aflevering is reeds uitgezonden.

Bekijk hier een impressie van de nachtdialyse.

Ons Behandelcontract
Een voorbeeld van het behandelcontract kunt u bekijken door middel op de link te klikken.
U krijgt dan een pdf te zien met het behandelcontract. Diapriva behandelcontract

CZO Erkenning

Diapriva is een erkend opleidingsinstituut voor aankomende dialyseverpleegkundigen. Certificaat is als pdf zichtbaar. Wat kan Diapriva een dialyse verpleegkundige in opleiding bieden en welke eisen worden er aan de verpleegkundige gesteld?

Instelling

Diapriva is een zelfstandig behandelcentrum(ZBC) voor chronische hemodialyse. In samenwerking met het VU medisch centrum(VUmc) verzorgt Diapriva zeven dagen en zes nachten per week dialysebehandelingen binnen een comfortabele en patiëntgerichte omgeving. Door goede samenwerking tussen medische, verpleegkundige en paramedische disciplines wordt gestreefd naar optimale en veilige zorg voor de hemodialysepatiënt.

Functie

Als dialyseverpleegkundige in opleiding leer je nierfunctievervangende behandelingen uit te voeren bij zowel patiënten met een terminale nierinsufficiëntie als bij patiënten met acute nierfunctiestoornissen. Je coördineert je taken rondom de patiëntenzorg en je bent verantwoordelijk voor aspecten ten aanzien van de kwaliteit van de zorg.

Gedurende de opleiding wordt je begeleidt door de praktijkbegeleider van de afdeling en 2 werkbegeleiders op de werkvloer. Een deel van je opleiding zul je gedetacheerd worden naar het VUmc. Dit heeft als groot voordeel dat je na het behalen van je diploma, inzetbaar bent voor zowel een academisch als een perifeer ziekenhuis.

Opleiding

De opleiding tot dialyseverpleegkundige duurt 15 maanden. Het theoretische gedeelte van de opleiding volg je bij de Amstel Academie in Amsterdam. Het praktijkgedeelte voer je uit bij Diapriva en een deel in het VUmc. Gedurende de opleiding werk je gemiddeld 32 uur per week en ga je volgens een rooster een aantal weken naar school. De kosten van de opleiding zijn voor rekening van het Diapriva mits de voorwerk-module goed wordt afgerond. Voordat de opleiding start is het een vereiste om 1 tot 2 maanden voorwerk te verrichten. En je bent in het bezit van een BIG-registratie voor verpleegkundigen.

Vrienden van Diapriva

Doel van de stichting vrienden van Diapriva
De stichting stelt zich als doel om de dialyse patiënt mogelijkheden te bieden voor verbetering van de kwaliteit van het leven door activiteiten te organiseren waar de dialyse patiënt volledig aan mee kan doen. Voor de jongeren worden er speciale evenementen georganiseerd die echt voor de jongeren bedoeld zijn. Deze evenementen versterken de band tussen de dialyse patiënten. Verder wordt er apparatuur aangeschaft waarmee de jeugd zich kan vermaken tijdens hun dialyse sessie. Tevens draagt de stichting bij om vakanties voor de patiënten mogelijk te maken. Onlangs is er een verplaatsbare dialysemachine aangeschaft waarmee de patiënt op reis kan in Nederland en de direct omliggende landen.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
  •     Subsidies en donaties;
  •     Erfstellingen, legaten en schenkingen;
  •     Eventuele andere verkrijgingen en baten.
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Jaarverslagen Diapriva

Via onderstaande knoppen kunt u de jaarverslagen downloaden

Aangesloten

Wachttijden

Bij dialyse behandelingen is er geen sprake van wachttijden. Deze heeft Diapriva dan ook  niet. Diapriva heeft nog voldoende behandelplaatsen. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar om toestemming te vragen of u bij Diapriva behandelt mag worden.

Menu