Zelfzorg dialyse

Sinds 2016 biedt Diapriva ook zelfzorgdialyse aan. Deze dialyse vindt plaats in een eenpersoonskamer in ons dialysecentrum, waar u de beschikking heeft over een TV, radio, telefoon en WIFI.

Waarom zelfzorgdialyse
Onderzoek heeft uitgewezen, dat een patiënt een behandeling als prettiger ervaart, wanneer deze meer betrokken is bij zijn/haar ziekteproces. Daarom biedt Diapriva zelfzorgdialyse aan. De eerste stap in dit proces is een uitgebreide opleiding door onze interne dialyseverpleegkundigen. Door het volgen van deze opleiding, die op maandag, woensdag en vrijdag wordt gegeven en ongeveer 3-6 maanden duurt, krijgt u meer inzicht in het ziekteproces en in het hoe & waarom van de dialysetherapie.

Na het volgen van de interne opleiding, voert u uw dialyse in ons centrum geheel zelfstandig uit, maar onze verpleegkundigen en technische dienst zijn altijd stand-by. Onze eenpersoonskamers voor zelfdialyse zijn tussen 08.00 en 21.00 uur toegankelijk en u kiest zelf het meest geschikte tijdstip.

Gemak voor u
Het belangrijkste voordeel van zelfzorgdialyse is natuurlijk de vrijheid om zelf een tijdstip van dialyse te kiezen. Bijvoorbeeld altijd aan het begin van de dag, aan het einde van de middag of juist ’s avonds. Aan u de keuze.

Doordat u, na het volgen van uw opleiding, uw dialysebehandeling bij Diapriva uitvoert, kunt u bij eventuele problemen of advies altijd een beroep blijven doen op onze verpleegkundigen. U staat er dus nooit alleen voor. Ook als er onverhoopt technische problemen met uw dialysemachine zijn, staat onze technische dienst paraat.

U dialyseert op een rustige eenpersoonskamer met radio, televisie en WIFI. Hier kunt u desgewenst tijdens de dialyse (eenvoudige) administratieve werkzaamheden uitvoeren. Tijdens de dialyse kunt u natuurlijk ook kosteloos gebruik maken van de keukenfaciliteiten van Diapriva.

Van zelfzorg- naar thuisdialyse?
Het is geen automatisme, maar zelfzorgdialyse kan uw opstap vormen naar thuisdialyse. Waar u bij thuisdialyse zelf verantwoordelijk bent voor de comfortabele stoel en voorraadbenodigdheden voor dialyse en machine (denk ook aan (opslag)ruimte), steunt u bij zelfzorgdialyse altijd op de facilitaire en verpleegkundige zorg van Diapriva.

Maar wanneer u meer en meer vertrouwd raakt met het zelfstandig uitvoeren van dialyse, kan de stap naar thuisdialyse eenvoudig zijn. Waarmee u in uw huiselijke omgeving nog meer vrijheid heeft om zelf het tijdstip van dialyse te kiezen.

Menu