Begeleiding

Medisch maatschappelijk werk Diapriva

ls u een nieraandoening heeft, en daarvoor een dialysebehandeling moet ondergaan, kunt u naast lichamelijke klachten, ook persoonlijke klachten ervaren. Deze klachten kunnen psychisch, relationeel, sociaal of maatschappelijk van aard zijn en kunnen een bron van stress vormen.  Het medisch maatschappelijk werk van Diapriva, richt zich op het verminderen van deze stressbronnen, en het versterken van krachtbronnen.

Werkwijze

Iedere nieuwe patiënt bij Diapriva, krijgt een gesprek aangeboden met een medisch maatschappelijk werker. In dit gesprek maakt u nader kennis.  De medisch maatschappelijk werker geeft u hierin ook informatie en voorlichting over het aanbod en de werkwijze van het medisch maatschappelijk werk binnen Diapriva. Uitgangspunt in het contact met medisch maatschappelijk werk is, dat de gesprekken zijn gericht op het behoud (en de versterking) van uw zelfstandigheid, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met uw persoonlijke behoefte(n).  Indien wenselijk (en mogelijk), betrekken wij uw sociale omgeving binnen de hulpverlening.

Psychosociale hulp en praktisch/materiële hulp

De hulp – en dienstverlening van het medisch maatschappelijk werk is te onderscheiden in psychosociale hulp en praktisch/materiële hulp en bestaat (ondermeer) uit:

  • Begeleiding bij de verwerking en acceptatie van uw nieraandoening en de daaruit voortvloeiende veranderingen voor uw dagelijks leven;
  • Ondersteuning bij de verwerking van slecht nieuws;
  • Begeleiding bij het leren omgaan met de diverse gevoelens die uw nieraandoening/behandeling bij u kunnen oproepen;
  • Het bieden van informatie,  advies en zo nodig bemiddeling bij de praktische gevolgen van uw nieraandoening/ behandeling;
  • Het helpen bij het leggen van contact met verschillende instanties.

Voorbeelden van vragen waarvoor u bij het medisch maatschappelijk werk van Diapriva terecht kunt, zijn:

  • Hoe ga ik om met de gevoelens die mijn aandoening/behandeling bij mij oproepen? (bijvoorbeeld: ongeloof, afhankelijkheid, angst of onzekerheid)
  • Hoe pas ik de dialysebehandeling in mijn leven in?
  • Van welke regelingen en voorzieningen kan ik gebruik maken?
  • Waar kan ik terecht als mijn problemen een meer specialistische aanpak vragen?

Privacy

De medisch maatschappelijk werker heeft geheimhoudingsplicht.

Contact

U kunt met het medisch maatschappelijk werk van Diapriva in contact komen via de arts of verpleegkundige, of door te bellen met het algemene telefoonnummer van Diapriva.

Diëtetiek

Voeding is belangrijk voor iedereen, het zorgt voor energie, voedingsstoffen en levert een bijdrage aan uw lichamelijke conditie. Bij een dialysebehandeling is voeding extra belangrijk, omdat u bepaalde voedingsstoffen extra nodig heeft of juist beter met mate kunt eten. Bij Diapriva is een diëtist aanwezig die u kan begeleiden en bij wie u uiteraard ook terecht kunt voor vragen of informatie rondom het dieet bij hemodialyse.

Adviezen en tips

De diëtist bij Diapriva is deskundig op het gebied van voeding en nierziekten. De behandeling van de diëtist is gericht op voeding, maar er wordt ook gekeken naar recente labwaarden en medicatie inname om zo een goed en compleet advies voor u te maken.  Er wordt wel eens gedacht dat de diëtist u allerlei producten gaat verbieden, integendeel! Tijdens gesprekken wordt gekeken naar mogelijkheden die passen bij u eetpatroon en de diëtist kan u helpen met het maken van de juiste keuzes. Iedereen heeft andere wensen en behoeften, waardoor er bij iedereen individueel bekeken wordt wat een geschikt eetpatroon is.

Voedingstoestand

Een belangrijk onderdeel van de voedingsbehandeling is dat er gekeken wordt naar uw voedingstoestand. De dialysebehandeling en gebruik van medicijnen kunnen tot gevolg hebben dat u zich minder fit voelt en klachten ervaart zoals misselijkheid, wat weer invloed heeft op uw eetlust. Het gevolg hiervan kan zijn dat u minder eet dan u nodig heeft en zo een tekort krijgt aan voedingsstoffen. Dit leidt weer tot een verminderde conditie en afbraak van spiermassa. De diëtist zal regelmatig samen met u bekijken hoe uw voedingstoestand is en met u behandeldoelen afspreken om te zorgen dat u spiermassa en conditie zo goed mogelijk behouden blijft.

Contact

Zodra u start met een dialyse behandeling bij Diapriva zal de diëtist op korte termijn bij u langs komen. Bij vragen kunt u terecht via telefoon nummer 020 30 11 950 of mailen naar dietetiek@diapriva.eu.

Menu