Bij Diapriva is optimale kwaliteit altijd het uitgangspunt. Optimale kwaliteit beantwoordt in elk geval aan de medische, waar mogelijk evidence based standaarden voor diagnose en behandeling. De keuzes die gemaakt worden in de uitvoering van de dialysebehandeling zijn gericht op de hoogst haalbare kwaliteit van leven en een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de patiënt. Goede voorlichting stelt de patiënt in staat te participeren in de behandeling en daarin eigen keuzes te maken. Bekijk hier de video van Diapriva. Deze is gemaakt door  Rtl4 Medical Travel, deze aflevering is reeds uitgezonden. https://diapriva.nl/wp-content/uploads/2017/07/diapriva-nicemedical2.mp4 Bekijk hier een impressie van de…
Diapriva is een erkend opleidingsinstituut voor aankomende dialyseverpleegkundigen. Certificaat is als pdf zichtbaar. Wat kan Diapriva een dialyse verpleegkundige in opleiding bieden en welke eisen worden er aan de verpleegkundige gesteld? Instelling Diapriva is een zelfstandig behandelcentrum(ZBC) voor chronische hemodialyse. In samenwerking met het VU medisch centrum(VUmc) verzorgt Diapriva zeven dagen en zes nachten per week dialysebehandelingen binnen een comfortabele en patiëntgerichte omgeving. Door goede samenwerking tussen medische, verpleegkundige en paramedische disciplines wordt gestreefd naar optimale en veilige zorg voor de hemodialysepatiënt. Functie Als dialyseverpleegkundige in opleiding leer je nierfunctievervangende behandelingen uit te voeren bij…
Zoveel mogelijk het gewone leven laten doorgaan Er zijn in Nederland zo’n 60 duizend mensen met een lichtere of zwaardere vorm van nierschade. Op termijn raken velen daarvan aangewezen op een dialysebehandeling. Wat betekent dat? Hoe werkt zo’n dialyse en hoe ziet het dagelijkse leven er dan uit? Hieronder leest u precies hoe Diapriva probeert uw leven zo aangenaam mogelijk te houden en probeert in te passen in het leven dat u gewend bent. Voor de dialyse Als je nierfunctie beneden de tien procent komt, dan moeten je nieren geholpen worden. Dialyse kan er dan…
Aangesloten en gecertificeerd HKZ en VMS Certificaat is als HKZ certificaat Diapriva zichtbaar.
Vakantiegasten zijn bij Diapriva van harte welkom. Diapriva ligt op slechts 12,20 km van Schiphol, de belangrijkste en grootste luchthaven van Nederland. Bij Diapriva kunt u in een rustige omgeving dialyseren terwijl u binnen 15 minuten in de binnenstad van Amsterdam bent. Hier vindt u een verscheidenheid aan winkels en toeristische attracties. In de nabijheid van Diapriva bevinden zich een aantal grote hotels. Alle dialyseverpleegkundigen kunnen u in het Engels te woord staan. Diapriva werkt nauw samen met het nabijgelegen VU medisch centrum te Amsterdam (op 600 meter afstand). In geval van complicaties zal aanvullende…
De dialysewijzer is bedoeld voor dialysepatiënten van Diapriva, maar ook voor hun familieleden en andere belangstellenden. Door middel van de dialysewijzer willen wij u op de hoogte brengen van de gang van zaken bij Diapriva. Wij raden u aan dit document Dialysewijzer Diapriva eens op uw gemak door te nemen. Op deze manier hopen wij een aantal vragen te beantwoorden en onduidelijkheden voor u weg te nemen. Download hier de Dialysewijzer Diapriva
Bij alle zorgverzekeraars zijn er contracten afgesloten voor dag dialyse en nacht dialyse voor het jaar 2020. dagdialyse nachtdialyse Agis/Achmea/Interpolis ja ja AGIS Zorgverzekeringen ja ja Avéro Achmea ja ja Zilveren Kruis Achmea (Ook de nieuwe therapie Zelfzorgdialyse) ja ja VRZ Zorginkoop ja ja De Amersfoortse ja ja Eno; Salland Zorgverzekeringen UA ja ja ONVZ Ziektekostenverzekeraar ja ja Zorg en Zekerheid ja ja CZ/Deltaloyd/Ohra ja ja CZ GRT/Z (CZ Groep Zorgverz) ja ja Unive/VGZ/IZA/IZZ/Trias ja ja NV Univé Zorg ja ja Promovendum (VGZ-Caresco) ja ja IZA Zorgverzekering NV ja ja VGZ Zorgverzekeraar ja ja Menzis/Anderzorg ja…
Medisch maatschappelijk werk Diapriva ls u een nieraandoening heeft, en daarvoor een dialysebehandeling moet ondergaan, kunt u naast lichamelijke klachten, ook persoonlijke klachten ervaren. Deze klachten kunnen psychisch, relationeel, sociaal of maatschappelijk van aard zijn en kunnen een bron van stress vormen.  Het medisch maatschappelijk werk van Diapriva, richt zich op het verminderen van deze stressbronnen, en het versterken van krachtbronnen. Werkwijze Iedere nieuwe patiënt bij Diapriva, krijgt een gesprek aangeboden met een medisch maatschappelijk werker. In dit gesprek maakt u nader kennis.  De medisch maatschappelijk werker geeft u hierin ook informatie en voorlichting over…
Nierstichting Nederland Nierpatiënten vereniging Nederland
Bij een dialysebehandeling die overdag plaatsvindt komt de patiënt afhankelijk van de nierfunctie twee of drie keer per week. De behandeling duurt gemiddeld vier uur. Diapriva biedt van ‘s morgens 08:00 uur tot ‘s avonds 20.30 uur de mogelijkheid om binnen een huiselijke sfeer met veel privacy te dialyseren. De dialyseafdeling beschikt over 20 stations. De dialyses worden uitgevoerd door ervaren dialyseverpleegkundigen. De medische zorg wordt in nauwe samenwerking met VU medisch centrum geleverd. Op de afdeling wordt u wekelijks door uw arts bezocht. Tijdens de wekelijkse ‘visite’ wordt de voortgang van de behandeling besproken,…
Menu